DUYURULAR

 • Körsu Deresi ve Çevre İmar Uygulaması - 16/03/2018
 • Bulanık İlçesi Cumhuriyet, İnönü ve Zafer Mahallelerini kapsayan Körsu Deresi ve çevresi İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine istinaden hazırlanan Parselasyon Planı dosyası Bulanık Belediyesi'nin 16.03.2018 tarih ve 16 Nolu Encümen kararı ile onaylanarak Belediyemiz ilan panosunda 16.03.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.

  Duyuru Arşivi

 • Körsu Deresi ve Çevre İmar Uygulaması
 • Körsu Deresi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı
 • KIL ÇADIRI İHALESİ • BAŞKAN
  Hacı Arslan UZAN
  Belediye Başkan V.
  SOSYAL MEDYA
  HİZMETLER