Bilican Taşı
BULUNMA ALANLARI


Bilican Taşı Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Murat-Van Bölgesinde yer alan Muş İlinin kuzeydoğusunda, Bitlisin kuzeyinde Ağrını güneybatısında ve  Erzurum ilinin batısında bulunan Bulanık İlçesinin Güneyinde Bulunan 2950 mt yükseltideki ve 900 km kare havzaya sahip Bilican dağının 300 km  karelik eteklerinde ve düzlüklerinde bulunan  aşağıdaki bölgelerde değişik renk ve özeliklere sahip taş ocaklarından çıkartılmaktadır.


                                                               

      

Erentepe Beldesi, Yemişen Beldesi, Mollakent Beldesi, Üzgörür Beldesi, Bulanık Kırmızı Taş mevkinde  Karaburun ve Günyurdu  Köyleri  Mevkilerinde bulunan taş ocaklarından çıkmaktadır


    

 
 
 
 
   BİLİCAN TAŞININ MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ        Yüksek gaz basıncına sahip volkanik patlamalar ile taneli volkanik kayaçlar oluşur. Bu ürünlerden biri de piroklastik kayaçlardır Piroklastikler, volkan bacasından yüzeye çıkan volkanik malzemenin, volkanik mekanizma ve rüzgar vasıtası ile bir sedimantasyon ortamına getirilerek birbirlerine 500-600°C'nin üstünde sıcaklık ile kaynayarak kenetlenmesi veya camsı malzeme parçalarının dönüşük ürünü mineraller (zeolit gibi) ile bağlanması sonucu oluşan kayaçlardır cam yongaları içeren tümüyle demir oksit ve hidroksitleriyle boyanmış volkanik cam ve dissemine halde granüle opak mineral içermektedirler. Kayaçlarda, feldspat (plajioklas) ve piroksen kristal parçaları bulunmaktadır. Bu taşlar,  Kahverengi (kestane), külrengi, beyaz ve siyah renklerin değişik tonlarında bulunmaktadır. Yörede kahverengi taşlara rağbet daha fazladır. Taşın Yüzyıllar boyu aynı rengini koruduğu ve deforme  olmadığı. Hafif olduğu için binaya fazla yük gelmesini engellidiği. Ses ve ısı yalıtımı da sağladığı, kolay işlenebilirliği ve özelliklerine sahiptir.
 
 
                                                                                                        KULLANIM ALANLARI

 

                Kümbetlerde   

   
        

 


             Mezar taşlarında


          

      Camilerde
 

         

 

      Minarelerde

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Çeşmelerde, Kemerlerde, Duvar kaplamalarında, Çeşitli dekoratif amaçlı kaplamalarda, Bahçe duvarlarında,                                                                  kaplamalarında, Kaldırımlarda ve Taşıyıcı duvarlarda Binalarda İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 

BİLİCAN TAŞININ İŞLENİŞİ VE USTALIĞI

 
 

 Bilican taşı yapılacak yapının özelliğine göre ocaklardan değişik boy ve ebatlarda:

Bloklar ve kütükler demir çiviyle istenilen boyda çivilenerek parçalar halinde çıkartılmaktadır.

Gönye, gran, balta tarakla veya makine ile taşın yontulması

 

 
 

Taşın duvar ve kaplama olarak örülmesi.

Taşın işlenmesi (üzerine motif ve çeşitli desenlerin çizilmesi).

Ancak günümüzde bu sanatı yapan usta sayısının az olması üretimde bazı zorluklar yaşanmaktadır.


 

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER