Misyonumuz & Vizyonumuz

   
                                   MİSYONUMUZ
                               

Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan. Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, güler yüzlü, kadın ve gençlerin ön planda olduğu bir belediye olmaktır.

                                  VİZYONUMUZ

Yerel değerlerine bağlı, yenilikte öncü, hizmet bakımından örnek bir belediye olmak. 

                          TEMEL DEĞERLER

1-Toplumda birlik bütünlüğü sağlamak ve birlikte hareket edebilme alışkanlığını kazandırmak, 

2-Demokratik değerleri hâkim kılmak, 

3-Adalet duygusunu hâkim kılmak, 

4-İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, 

5-Sivil toplumu güçlendirmek, 

6-Sosyal dokuyu güçlendirmek, 

7-Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek, 

8-Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 

9-İlçemizin kültür varlıklarını geliştirmek ve turizme kazandırmak, 

10-Çevreyi korumak ve çevre duyarlılığını geliştirmek, 

11-İleri derecede güvenlikli bir yaşam alanı oluşturmak, 

12- Etkin, verimli, çözüm odaklı, insana saygılı ve hızlı işleyen bir kamu hizmeti anlayışını hâkim kılmak.

 

 

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER